Dodaj tekst o tym, jak media przedstawiają nasz teatr